Izletište KONACI

OPG JANKOV GORAN
Sales and cultivation of raspberries, rural tourism
Facebook

21/05/2019

Organizirane planinarske ture

Klek, Bjelolasica, Bijele i Samarske stijene, Javornica, Kolovratske stijene...

01/07/2017

Zmajeva staza

Upoznaj šumski svijet patuljaka, faunova, vila, pa i gusara... Bajka koje je počela na Stazi šumskih duhova dobila je svoj nastavak.:)

05/06/2015

Kružna staza

Staza za rekreaciju i šetnju goranskim šumama.

05/06/2015

Staza šumskih duhova

Avantura u prekrasnim šumama! Šumski duhovi, blago, bajka...